אלפרסקו

קהילת העסקים

אפיון והקמת אתר עבור קהילת העסקים אלפרסקו יצירת אתר תוכן מתקדם בעל אינדקס חברי אלפרסקו מידע מקצועי, לוח אירועים ועוד, חשיבה על מאפייני הצטרפות והרשמה יצירת אווירה וחיזוק מיתוג הקהילה והעצמת הפעילות ע"י שילוב מדיה עשירה.

AlfrescoStage1
AlfrescoStage2

אין להעתיק תוכן מאתר זה!