Stand with Israel

טחינה בארכה

מותג הטחינה והחלבה

עיצוב ופיתוח אתר מותג עבור חברת טחינה בארכה, האתר מציג בצורה חווייתית את סיפור והתפתחות המותג לאורך השנים, מציג את מגוון המוצרים בעזרת שפה עיצובית ייחודית למותג, ומשלב מערכת מתכונים חכמה הכוללת בתוכה את מוצרי טחינה בארכה.

צפה באתר
Slide 16_9 - 44
Slide 16_95 - 4

אין להעתיק תוכן מאתר זה!